Sedm rad, jak na dluhy

Mít dluh je běžné a v zásadě na tom není nic špatného. Ale ani nic dobré. Dluh je jako nůž se kterým si krájíte chléb. Pokud to s ním nevíte, může vám zaříznout hluboko do prstů.

Bohužel příliš mnoho z nás si neuvědomuje nebezpečí funkce jménem dluh a zachází s ním neopatrně, případně s ním zacházet vůbec neví. Aby nás bylo co nejméně, zakladatelka webu Finance pro radost, Marcela Hrubošová, definovala sedm užitečných rad. Zveřejnil jejich portál.

Na dluh musí být dva. Na jedné straně jsou ti, co peníze půjčují, jako např. banky, finanční instituce či splátkové společnosti. Pokud vám peníze nepůjčují vaši kamarádi nebo příbuzní z lásky, přátelství, zda dobroty od srdce, půjčují vám je z jediného důvodu. Pro zisk. Chtějí nějakým způsobem zhodnotit peníze, které aktuálně nepotřebují.

Na druhé straně jsou tu ti, kteří mají jistou potřebu, ale na její uspokojení jim chybí prostředky. A tyto dvě strany spolu uzavírají obchod, ve kterém zboží představují peníze. Jedna strana peníze prodává, druhá je kupuje a platí za to, že je může mít hned. Při tomto obchodování je velmi důležité, aby obě strany měly stejné informace a znalosti a vzájemně se ve vztahu nelhali.

Neměly by těžit z neznalosti druhé strany a její neschopnosti posoudit dopady uzavřené smlouvy o půjčce. Samozřejmě ten, kdo by mohl využít lépe vědomosti a znalosti asi v tomto případě nebude kupující, ale ten, kdo své zboží nabízí dennodenně a má k dispozici odborníky na finance, právo …

Slabší stranu obchodu chrání zákony a předpisy, které určují například to, co všechno musí smlouva obsahovat. Ale ani na zákon se nemůžete spoléhat, vždy to bude jen nedokonalý nástroj.

stažený soubor

Sedm pravidel

Tyto kroky vám mají pomoci ubránit se před nevýhodnou půjčkou. Před tím než si je přečtete, položte si základní otázku. Skutečně potřebujete půjčku? Nedokážete si vytouženou věc koupit o něco později? Ušetřit si na něco se vždy vyplatí víc než půjčka.

1. Udělejte si přehled výdajů a příjmů
Předtím, než si půjdete půjčit, udělejte si jednoduchý přehled o stavu svých financí, abyste věděli, zda máte a budete mít na včasné splacení. A nestačí mít v rozpočtu akorát na splátky, počítejte s rezervou pro případ nečekaných událostí, jako je například nemoc či ztráta zaměstnání, které znamenají značný výpadek příjmů.

2. Vyberte si správného partnera
Věnujte dostatečný čas výběru partnera, od kterého si půjčujete. Pamatujte na to, že čím rychleji peníze získáte, tím větší nebezpečí může číhat při jejich vracení ale i použití. I protistrana, která vám peníze půjčuje, by se měla zajímat, co jste za člověka a zda jste dostatečně majetný, abyste jí půjčku včas a řádně vrátili. Pokud vám půjčí hned na první schůzce, riskuje. A věřte, že toto riziko je něčím vykoupeno. Může to být vysoký úrok, nebo vysoké smluvní pokuty, nebo obojí, jestli něco další. Podmínky takových firem někdy bývají nastaveny tak, jak by čekali na vaši chybu, resp. jako by vám dokázali zastavit cestu, aby mohli inkasovat tučné pokuty.

3. Nechte si všechno pořádně vysvětlit
Ptejte se na veškeré závazky a povinnosti, které vám z půjčky vyplývají. Pokud jsou pro vás poskytnuté informace složité, nebo je jejich najednou příliš, nechte si sepsat jednoduchý přehled nejdůležitějších bodů.

stažený soubor

4. Dbejte na správné nastavení splácení
Vždy dbejte na správné nastavení splácení půjčky, ustrážte si první platbu (splátku) a nechte si vystavit potvrzení, že vaše peníze skutečně dorazili tam kam měli a vaše platba byla řádně připsána. Vyhnete se tak v budoucnosti nepříjemným překvapením. Zvláště důležité je to dbát při placení inkasem. Až třetina nesplácených závazků je způsobena chybným nastavením služby inkasa v bance dlužníka.

5. Problémy se splácením řešte okamžitě
Pokud již dlužíte a nemáte na zaplacení, vždy se snažte dohodnout s protistranou na možnostech jako jsou např. odklad splátek, snížení splátek, konsolidace, tedy sloučení více půjček do jedné. V žádném případě nestrkejte hlavu do písku. Dluhy s radostí počkají a za dobu vaší nečinnosti se mnohonásobně zvýší o takzvané příslušenství: úroky z prodlení, pokuty, penále a jiné.

6. Vytvořte si přehled všech závazků
Pokud jste se ocitli ve finanční tísni, ať už z důvodu nemoci, ztráty zaměstnání, či jiného, ​​nezapomeňte, že povinnost platit své závazky vám i nadále zůstává. Vytvořte si jednoduchý přehled všech povinných plateb, pokud jej ještě nemáte. Ten by měl zahrnovat pravidelné režijní výdaje na domácnost, všechny platby a splátky týkající se úvěrů, půjček, pojištění …

Přehled by měl vždy obsahovat jméno společnosti, ke které se závazek vztahuje, výši splátky, termín splátky a výši penále, pokuty či úroku z prodlení v případě pozdější úhrady. Společnosti si seřaďte podle důležitosti. Žebříček si vytvořte podle toho, bez čeho nemůžete v běžném životě existovat, a podle rizika zvýšených nákladů, když nebudete splácet. Pokud si některá společnost inkasuje vysoké úroky z prodlení platby, měla by se dostat na vrch seznamu, aby vám v případě komplikací ještě více nestěžovala tak těžkou finanční situaci.

stažený soubor

7. Pokud vás dluhy přemohou, vyhledejte odbornou pomoc
Nejlepším rádcem jsou neziskové organizace s poradnami. Své problémy s nimi dokážete probrat telefonicky i osobně. Vyvarujte se různých placených oddlžovacích společností, které vám slibují, že za vás dluhy vyřeší. Nikdo jiný, než vy sami, vás závazků nezbaví.

+ 1 tip: Nejdříve samotný dluh, pak úrok
Pokud přestanete zvládat platit dluhy, můžete si alespoň trochu pomoci jednoduchým krokem. Požádejte věřitele, aby peníze, které mu budete posílat, použil prioritně na splácení vlastního dluhu (jistiny), až potom na splácení příslušenství, tedy úroků, penále a pokut. Vlastní dluh totiž většinou kvůli úrokům z prodlení generuje další a další „příslušenství“, je tedy výhodnější se nejprve zbavit dluhu samotného a až potom likvidovat druhotné závazky.

Když Vám dluhy opravdu zasahují do života.