Prodej zboží z EU. Kdy se registruje e-shop k DPH

Máme internetový obchod jehož prostřednictvím prodáváme zboží z Polska do Česka. Dozvěděli jsme se o povinnosti, že když překročíme částku 380 000,- Kč, musíme být registrováni na daňovém úřadě a odvádět DPH v Česku. Pokud jsme tento finanční limit překročili, máme to už řešit?

Daňová poradna, poradna
Předmětem vaší otázky je povinnost registrace v souladu s § 7 zákona o DPH (dále jen „ZDPH“). Vaše společnost jako osoba povinná k dani, která není plátcem a nabývá v ČR zboží z jiného členského státu (např. Z Polska) byla povinna podat finančnímu úřadu žádost o registraci pro daň před nabytím zboží, kterým celková hodnota zboží bez daně pořízeného z jiných členských států dosáhne v kalendářním roce 380 000,- Kč.

tax

Rozumíme, že předmětnou povinnost jste si nesplnili, neboť předmětnou hodnotu jste již přesáhly a předmětná žádost nebyla dosud podána. Doporučujeme podat tuto registraci i opožděně.

Daňový úřad vás na jejím základě zaregistruje, vydá osvědčení a přidělí identifikační číslo neprodleně, nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Tímto momentem vaší společnosti vzniká povinnost zaplatit daň z pořízeného zboží v ČR z jiného členského státu, nevznikne jí však nárok na odpočet daně.

Prakticky by vám vaši dodavatelé z jiných členských států tímto okamžikem už neměli posílat faktury za dodání zboží posláno do ČR s jejich lokální DPH.

Máme zato, že z nabytí výrobků z jiných členských států před datem registrace, ovšem již za období kdy vaše společnost měla být podle ZDPH registrována podle §7 ZDPH povinnost, odvést DPH nevzniká.

Za nesplnění registrační povinnosti stanovené lhůtě vám správce daně vyměří pokutu od 1 500,- do 550 000,- Kč.

Podívejte se určitě i na tyto rady.