Co, kdy a komu může exekutor vymáhat?

Zákon nezná minimální výši dluhu, pro který na vás pošlou exekutora. Menší dluhy se řeší srážkami ze mzdy či důchodu. Větší prodejem movitých nebo nemovitých věcí. Dlužíte Sociální pojišťovně 100,- Kč? Nezaplatili jste ani jste nezareagovali na její výzvy? Můžete si být jisti, že na vás pošle exekutora. Ani se nenadějete a exekutor je za…

Jak dosáhnout štěstí v rodině

Co dělat, když máte dluhy? Giannis: „Během řecké finanční krize mé podnikání zkrachovalo, a tak jsme už nedokázali splácet hypotéku a úvěry na kreditních kartách. Měl jsem takový stres, že jsem nemohl spát. “ Katerina: „Náš dům jsme stavěli a zařizovali s láskou, a tak jsem se nedokázala smířit s myšlenkou, že bychom o něj…

Máte nárok na podání návrhu na oddlužení?

NEJZÁSADNĚJŠÍ PODMÍNKY ODDLUŽENÍ (osobního bankrotu, insolvence): 1. Podmínka oddlužení (insolvence, osobního bankrotu) = dlužník musí disponovat pravidelným příjmem. Jedná se o nejdůležitější podmínku oddlužení (insolvence, osobního bankrotu). Pokud tuto podmínku pro povolení oddlužení nesplníte, pravděpodobně nedosáhnete toho, aby Vám soud osobní bankrot povolil. Insolvenčním zákonem a tím pádem i soudem je vyžadováno, aby měl dlužník…

Novoroční předsevzetí

Patříte i vy k těm, kteří si dali novoroční předsevzetí? Zhubnout, přestat kouřit, začít sportovat, jíst zdravě jsou nejčastějšími novoročními předsevzetími. Je třeba ale popřemýšlet, zda je splnění našich cílů vůbec reálné, zda nejsou příliš přehnané nebo jak moc jsou pro nás životně důležité. Pokud neshodíme slíbené 3 kilogramy své váhy, svět se nezboří. Můžeme…

Insolvenční právo

Dne 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Insolvenční zákon se vztahuje na řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka v rámci soudního řízení, a to některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem, k…

Reorganizace

Reorganizace je nelikvidačním způsobem řešení úpadku určeným pouze pro podnikatele a jeho podstata spočívá v reorganizaci dlužníkova podniku podle soudem schváleného reorganizačního plánu. Reorganizační plán vymezuje právní postavení dotčených osob v důsledku povolené reorganizace. Od účinnosti reorganizačního plánu se zejména obnovuje výkon funkce valné hromady nebo členské schůze družstva, zanikají práva všech věřitelů vůči dlužníkovi…

Konkurs

Konkurs je tzv. likvidační způsob řešení úpadku pro podnikatele i nepodnikatele. Tento způsob spočívá v tom, že se zpeněží majetková podstata dlužníka a výnos se poměrem rozdělí jeho věřitelům. Neuspokojené pohledávky nebo jejich části však nezanikají, tzn. že pokud projdete konkursem (jako fyzická osoba – nepodnikatel projdete tzv. nepatrným konkursem, který se však liší pouze…

Oddlužení

Oddlužení je určeno pouze pro nepodnikatelské subjekty. V rámci oddlužení nelze řešit dluhy vzniklé v rámci podnikání. Oddlužení nebo-li osobní bankrot je nelikvidačním řešením úpadku. O oddlužení může požádat pouze fyzická osoba, která nepodniká a její dluhy nevznikly podnikáním. Dále je nutné pečlivě propočítat, zda je dlužník schopen během 5 let splatit minimálně 30 %…

Reklamní agentura

Menší reklamní agentura se specializuje na tisk reklamních tiskovin a přípravu propagačních předmětů. Majitelé mají na leasing několik aut a bankovní úvěry na strojní vybavení. Agentuře se daří dobře, zaměstnanci jsou spokojení, splátky všech závazků běží naprosto bez problémů. S příchodcem ekonomické krize se ale rapidně snížil objem peněz, které firmy investovaly do reklamy a…