Když si v obchodě „vyděláte“ rozbitím drahého zboží

Pár rozbitých lahví alkoholu dokáže zalarmovat ochranku i policii. Zní to jako tragikomická scéna z filmu, na níž se škodolibě zasmějeme. Čtenářům, kteří se obrátili na naši spotřebitelskou poradnu, však až tak do smíchu nebylo.

Manželé se cestou na rodinnou oslavu vydali do supermarketu pro láhev alkoholu. Přístup k regálu však komplikoval papírový ostrůvek na paletovém vozíku umístěný uprostřed uličky. Jelikož ho nedokázali obejít s nákupním košem, odstavili ho na začátku uličky a láhev šli vybrat bez něj.

Z téměř prázdného nestabilního a asi 1,20 metru vysokého ostrůvku se jim však nešťastně podařilo shodit několik na kraji uložených lahví. Na jejich smůlu s drahým bílým alkoholem. Nehodu šli ihned oznámit prodavačce s tím, že jsou ochotni zaplatit polovinu z ceny.

Vinu připisovali obchodníkovi, který podle nich lahve umístil na nestabilním, a při projíždění dětí, i životu ohrožujícím podkladu. Prodavačka po konzultaci s manažerkou supermarketu manželům oznámila, že musí zaplatit plnou částku a odešla. Vzápětí se u nich objevil pracovník ochranky.

Manželé si vyžádaly setkání s manažerkou, které chtěli názorně ukázat, proč trvají na tom, že jde o chybu obchodníka. Namísto manažerky však dorazila policie. Zůstaly zaskočeni. „Vždyť jsme nechtěli ani utéct ani neplatit, jen se slušně dohodnout,“ popisují s úžasem.

Do okolností nehody tedy zasvětili policisty, kteří uznali, že regál je nestabilní, ale podle jejich slov s tím nemohou nic udělat. Manželé odešli ze supermarketu lehčí o celou částku poškozených lahví. Manažerka, která se nakonec odhodlala řešit případ s manžely osobně, na částečnou kompenzaci škody nepřistoupila.

Zaplacení škody je přiznáním viny
Otázku škody a náhrady škody řeší v obecné rovině občanský zákoník, který říká, že každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí,“ uvádí advokát.V občanském právu není přitom podstatné, zda jde o úmyslné nebo neúmyslné jednání. Při zanedbání povinnosti předcházet škodám vzniká odpovědnost tyto škody nahradit.

„Co se týče odpovědnosti za škodu na zničených věcech v obchodě, neopatrností či úmyslem zákazníka, jsem toho názoru, že pokud zákazník zničí nebo poškodí věci, byť neúmyslně, měl by je uhradit. Na druhé straně, pokud se zákazník domnívá, že věc sice zničil, ale i prodávající je zodpovědný, protože ji umístil nedbale či život ohrožujíce a chce se bránit, nemůže uhradit škodu na místě. Není to ani jeho povinnost,“ přizvukuje advokát.

„Zničení či poškození věci nižší hodnoty než 5 400,- Kč není trestný čin. Pokud jde o vznik škody z nedbalosti, není to ani přestupek. Nikdo nemůže zákazníka donutit zaplatit vzniklou škodu přímo na místě, ani policie ne, ochranka už vůbec ne. Pokud by se ochranka pokusila v takovém případě zadržet osobu do příchodu policejní hlídky, dopustí se trestného činu omezení osobní svobody,“ podotýká advokát.

Perfect-Customer

Zákazník, který je přesvědčen, že škodu nezavinil vlastním přičiněním, ale v důsledku nesprávného umístění zboží obchodníkem, může podle advokáta z prodejny svobodně odejít bez zaplacení škody.

„Zákazník není povinen sdělit své osobní údaje ochrance a dokonce ani policistovi, protože nedošlo ke spáchání trestného činu. Pokud je ochoten osobní údaje sdělit, doporučuji zajistit si fotodokumentaci místa i svědků, kteří v případném soudním řízení pomohou jako důkazní prostředky prokázat, že povinnost obezřetnosti neporušil zákazník, ale naopak obchodník,“ radí advokát.

„Pokud ale jednou škodu uhradím, mohu se sice obrátit na českou obchodní inspekci se stížností, případně mohu nahlásit prodávajícího na všechny státní úřady a dělat mu špatně, v konečném důsledku však zaplacením škody přiznávám svou vinu,“ dodává.

Pojištění proti nešikovnosti
Riziko způsobení škody během nakupování tedy není pouze specialitou zákazníků, kteří si hlava-nehlava razí v uličkách obchodu vlastní cestičku. Jestliže máte uzavřeno příslušné pojištění, na škodu vám může přispět pojišťovna.

Škody, které způsobí zákazníci nedbalostí, lze pokrýt pojištěním odpovědnosti za domácnost – takzvaným pojištěním občanské odpovědnosti. „Toto pojištění si lze ve většině pojišťoven uzavřít jako připojištění k pojištění domácnosti. Pojištění si klient uzavírá na určitou pojistnou částku, která je zároveň maximální částkou pojistného plnění v případě pojistné události,“ vysvětluje pracovnice z Finančního centra.

Na to, abyste si mohli nárokovat náhradu škody, budete potřebovat důkazní materiály. „K vzniklé škodě je třeba doložit zápis o způsobené škodě, v takovém případě je ideální, když je vyhotovena i fotodokumentace. Škoda se dá nahlásit telefonicky, přes internet nebo osobně v pojišťovně, „uzavírá pojišťovatelka.