Jak ušetřit na dovolené v Chorvatsku

INSOLVENCE A RESTRUKTURALIZACE
Vzhledem k přetrvávající globální krizové situaci na kreditním trhu je mnoho firem nuceno provést rychlou restrukturalizaci v důsledku nedostatku likvidity na trzích. A právě v této situaci může PRK Partners pomoci. Toto ekonomické klima, i když je velmi náročné, nabízí podnikům obchodní příležitosti s cílem zefektivnit firemní procesy a jejich přizpůsobení novému prostředí tak, aby prosperovaly.

Pokud jde o platební neschopnost – insolvenci, poskytujeme právní pomoc mnohým věřitelům, a to od institucí až po různá sdružení odborníků v oblasti turn-around managementu ohledně ochrany jejich práv. Stejně poskytujeme i služby související s likvidací podnikatelských subjektů.

konkurs_fotolia_726

Vybrané zkušenosti
Vyjednávání prozatímní dohody o klidu (stand-still agreement) s bankami a dalšími věřiteli, jménem obchodníka s elektřinou, za účelem restrukturalizace a zajištění dluhu poté, co došlo k narušení trhu organizovaného energetickou burzou.
Právní poradenství kanceláři v rámci konkurzního řízení na dlužníka, kde celková výše plnění dosáhla cca 90 mil. Kč.
Zastupování významného mezinárodního provozovatele multikina a zábavního centra při vymáhání pohledávek v řízení o výkon rozhodnutí.